Fjernhjelp

Forsiden Nyheter Kampanjer Produkter Bransjer Samarbeidspartnere Kurs Kunnskapsdatabase Kontakt oss
Sluttdokumentasjon & FDV
 
FDV-dokumentasjon er en nyhet fra Cordel 1.6. Funksjonen ivaretar plan- og bygningslovens dokumentasjonskrav både til større (profesjonelle) og mindre anlegg (private).
 
 

Forenkling og effektivisering av dokumentasjonsarbeidet!

Cordel FDV er basert på utnyttelse og gjenbruk av data som blir registrert i Cordel i prosessen fra kalkulasjon til en gjennomført og levert ordre/prosjekt.

 • Spesifikasjon fra tilbud eller ordre med tilhørende dokumentasjon, eller varer som er brukt (medgått) på anlegget. Brukeren merker de postene som skal inngå i dokumentasjonen.

 • Ved hjelp av funksjonen Produktlink oppretter Cordel automatisk koblingen mot tilhørende FDV-dokumentasjon, bilder etc. Man kan også legge inn linker og standard instrukser på komponenter selv.

 • I dokumentregisteret i ordren kan bruker markere (krysse av) de dokumentene som er ønskelig å ha med i FDV-rapporten.

 • Bruker kan legge inn maler, dvs. inndeling av ulike typer anlegg i
  hovedposter og type utstyr, med tilhørende ”standarder” for montering, vedlikeholdsinstrukser, driftsinstrukser, mm. Disse kan kopieres, kombineres og redigeres når et nytt anlegg opprettes. Maler kan også opprettes med basis i FDV for et gjennomført anlegg.

Cordel FDV omfatter:

 • Nøyaktig beskrivelse av anlegget med hovedposter (anleggsdeler) og komponenter.
 • Spesifisert liste av komponenter (utstyr) pr. hovedpost med varebeskrivelse, typebetegnelse, funksjon, plassering mm., serienumre, sertifikater samt tilknyttet FDV-dokumentasjon og bilder.
 • Systemspesifikasjoner med lokalisering og plassering av utstyr etc.
 • Spesifikasjon av vedlikehold pr. komponent med intervaller og utførelse.
 • Driftsinstrukser for komponenter/utstyr.
 • Liste over levert utstyr, tilhørende FDV-dokumentasjon samt leverandør- og produsent-data.
 • Tilleggsdokumentasjon (tegninger, bilder, sjekklister, o.l.) kan velges som vedlegg.

Bruker kan selv bestemme omfang og detaljeringsgrad!

Nyheter meny
 
Nyheter og kampanjer
Cordel Ute
Les mer om Cordel Ute her
 
Informasjon (oppdatert 11/4-16)
EpocketDevincoLexit