Fjernhjelp

Forsiden Nyheter Kampanjer Produkter Bransjer Samarbeidspartnere Kurs Kunnskapsdatabase Kontakt oss
eFaktura fra Cordel Bestill EHF/eFaktura
 
Mange offentlige aktører, godtar ikke mottak av fakturaer på papir eller pr. e-post. Dette innebærer at leverandører til disse etatene må inngå avtale med et aksesspunkt og sende alle fakturaer og kreditnotaer i Elektronisk handelsformat (EHF).
 
 

EHF-/eFaktura-modulen i Cordel imøtekommer kravet fra offentlige etater om elektronisk fakturering og økt bruk av eHandel generelt. Andre bedrifter vil etter hvert følge opp med de samme.

For Cordel-brukeren vil denne funksjonen gi gevinster i form av at utgifter til fakturablanketter, konvolutter og porto bortfaller. Det samme gjelder arbeid med håndtering og postlegging av papirfakturaer.

Mottaker av eFaktura vil få de samme besparelsene når det gjelder håndtering. En Efaktura kan også behandles videre på linjenivå dersom det administrative systemet inneholder slike funksjoner.

(Forutsetningen for å håndtere en eFaktura er at mottaker også har funksjoner i sin administrative dataløsning som kan lese og tolke eFakturaer.)

Virkemåte

I kunderegisteret i Cordel er det innført nye felt for type sending og mottak, herunder format, servertype, FTP-adresse etc. I "Standard fakturaopplysninger" i fakturaregisteret ligger et skilleark der man kan skrive inn opplysninger om serveradresse og autorisasjon mot aksesspunktet som skal brukes.

En eFaktura produseres i et definert XML-format og sendes til en elektronisk adresse til mottaker, enten via en egen FTP-server (alternativ 1) eller via en felles mottakssentral eller et aksesspunkt (alternativ 2). Ref. prinsippskissen ovenfor.

I tillegg til å kunne produsere og sende eFaktura er rutinene for utsendelse og distribusjon av faktura via e-post
(PDF-format) bedre samordnet.

Les mer om EHF hos Bransjedata

Les om Oslo kommunes krav til eFaktura

EHF-format versjon 1.6 utløp 1. oktober 2014. Les om endringen her.

Nyheter meny
 
Nyheter og kampanjer
Cordel Ute
Les mer om Cordel Ute her
 
Informasjon (oppdatert 11/4-16)
EpocketDevincoLexit