Fjernhjelp

Forsiden Nyheter Kampanjer Produkter Bransjer Samarbeidspartnere Kurs Kunnskapsdatabase Kontakt oss
Cordel Ute
 

Cordel Ute er en egen nettbasert applikasjon som er beregnet for ansatte i produksjon. Cordel Ute gir medarbeideren informasjon om jobber som skal utføres samt forenkler registreringen og
dokumentasjonen av det som blir utført.

 
 
 
Modulbasert tilpasset brukernes behov
 

Cordel Ute består av flere funksjoner, slik at det kan tilpasses behovet til ulike kategorier brukere i forskjellige typer virksomhet, fra ren produksjon og anleggsvirksomhet til servicearbeid og tjenesteytende virksomhet som ofte foregår ute hos kundene.

 
  • Oppslag på jobber og jobb-informasjon
  • Registrering av timer og tjenester
  • Registrering av medgått materiell
  • Utfylling av sjekklister
  • Bildedokumentasjon (direkte fra kamera eller fra arkiv)
 
 
Forenkler/effektiviserer administrasjon og gir bedre kontroll
 

Cordel Ute opererer på "utsiden" av selve Cordel-systemet, men er samtidig integrert dette. Data som registreres av ulike Cordel Ute-brukere, havner fortløpende i Cordels ordresystem, men først i en egen kontroll- og godkjennings-funksjon.

 
 
Sjekklister og arbeidsfortegnelse for prosjekt
 
Cordel Ute effektiviserer dine sjekklister og dokumentasjon for prosjekter. Få full oversikt over arbeidstegningen og dokumentér arbeidet med bilder og andre dokumenter i den mobile applikasjonen.
 
Nyheter meny
 
Nyheter og kampanjer
Cordel Ute
Les mer om Cordel Ute her
 
Informasjon (oppdatert 11/4-16)
EpocketDevincoLexit