Fjernhjelp

Forsiden Nyheter Kampanjer Produkter Bransjer Samarbeidspartnere Kurs Kunnskapsdatabase Kontakt oss
Anbudskalkulasjon i Cordel
 
Anbudskalkulasjon gir deg muligheten til å regne profesjonelle anbud etter Norsk Standard bygningsdelstabell, komplett med akkordtariff for ditt fag. Du kan bygge kalkylene selv, eller importere elektroniske anbud (NS3459 fra f.eks G-prog eller .AFG fra Cordel).
 
 
Her er noen av de viktigste funksjonene for denne modulen:
 
 • Prosjektregister m/generell informasjon og grunnlag for oppfølging
 • Kalkulasjon etter ferdig definert kontoplan (behandlingsplan) og/eller valgfri inndeling og rekkefølge
 • Oppbygging av anbud etter NS3451 m/inndeling i fagområder, bygningsdeler, hovedposter, NS-koder og underposter
 • Kombinasjon av flere fagområder i samme anbud
 • Valgfri kalkulasjonsmetode for arbeidsomkostninger (timer eller akkord)
 • Bruk av beskrivende NS-koder (3420/21) pr. post
 • Automatisk import av anbudsbeskrivelser - NS3459
 • Bruk av tidligere beregnet anbud ved oppretting av nytt (kopiere)
 • Innlegging av varer, akkord, kalkulasjonspakker pr. post
 • Innlegging av skaffevarer og rundsummer pr. post
 • Innlegging av notater og fri tekst pr. post
 • Automatisk generering av delsummer pr. bygningsdel, hovedpost og NS-kode
 • Automatisk nummerering av poster
 • Behandling av påslag på totaler eller pr. kategori
 • Automatisk beregning av enhetspriser
 • Lønnsomhetskontroll både pr. post og totalt
 • Beregning av nøkkeltall
 • Risikoanalyse m/konsekvenser av avvik i kalkulert timeforbruk og materialkostnader
 • Utskrift av tilbud etter ønsket oppsett og detaljeringsgrad (standard eller egendefinerte utskrifter)
 • Automatisk generering av grunnlag for gjennomføring av prosjekt
 • Framdriftsplan og ressursplan
Produkter meny
 
Nyheter og kampanjer
Cordel Ute
Les mer om Cordel Ute her
 
Informasjon (oppdatert 11/4-16)
EpocketDevincoLexit